Spreadsheets รวมผลงานทั้งหมดของ รศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี (Gooshared.com)

โปรแกรม S-Curve ในการบริหารจัดการโครงการ

DL = https://www.gooshared.com/d/ODIzMC00

Spreadsheet ตรวจสอบฐานถังไนโตรเจน

https://www.gooshared.com/d/ODIyNy00


Spreadsheet EASY CALCULATION FOR SINGLE PILE CAPACITY (Bangkok Clay Only)

https://www.gooshared.com/d/ODIyNi00

Spreadsheet ออกแบบผนังรับแรงเฉือนคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปลายยื่นโดยวิธีกำลัง และ หน่วยแรงใช้งาน

https://www.gooshared.com/d/ODE4Ny00


Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม กลุ่มรับแรงอัด (Pile Group) (อัพเดท 13-10-64)

https://www.gooshared.com/d/ODE0MC00

รายการคำนวณ + Spreadsheet การออกแบบก่อสร้างปล่องใต้ดินลึกเพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน

https://www.gooshared.com/d/NzcxMS00

Structural Design for 3,000 T. Oil Tank (Tank Design Calculation)

https://www.gooshared.com/d/NzcxMC00


Spreadsheet สำหรับหาแรงในเสาเข็มเยื้องศูนย์ + ทั้งแรงแนวแกนและโมเมนต์ (อัพเดท 21-04-64)

https://www.gooshared.com/d/NzY2My00


Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม หลายรูปแบบ (อัพเดท 27-04-64)

https://www.gooshared.com/d/NzY2MS00


Spreadsheet แบบหล่อพื้น/นั่งร้าน และ แบบฐานราก + รายการคำนวณ Formwork Amber open

https://www.gooshared.com/d/NzY2MC00


Spreadsheet เพื่อออกแบบงานดึงท่อ HDD

https://www.gooshared.com/d/NjEyMi0x


Spreadsheet การคำนวณออกแบบบ่อพักของงานท่อส่งบ่อบำบัดน้ำเสีย

https://www.gooshared.com/d/NjEyMS0xSpreadsheet รวมการออกแบบงานใต้ดิน Rectangular Manhole + Shallow Box Culvert + SINGLE PILE CAPACITY

https://www.gooshared.com/d/NTk5Ni0x

โปรแกรมทั้งหมดของ รศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี (มหาวิทยาลัยสยาม) จะอยู่ใน Gooshared.com

https://www.gooshared.com/filelist.php?field=source&query=%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4&id=&sDate=&eDate=

Complete and Continue  
Discussion

0 comments