Spreadsheets งานออกแบบ RC Design และงานออกแบบ คุณอดิเทพ อิศรางกูร ณ อยุธยา


1. ตารางการออกแบบหาแรงแผ่นดินไหว

2. Spreadsheet การออกแบบคานค.ส.ล.ด้วยวิธีกำลัง SDM

3Spreadsheet การออกแบบพื้น ค.ส.ล.ด้วยวิธีกำลัง SDM

EXCEL สำหรับออกแบบพื้น SDM ซึ่งรายการคำนวนเลือกได้ทั้ง ไทย-อังกฤษ มีรูปกราฟฟิคประกอบ สามารถออกแบบได้ พื้น 2 WAY,ONE Way,พื้นยื่น,และพื้นวางบนดิน พื้นไร้คาน โดยวิธี โครงข้อแข็งเทียบเท่า ( Equivalent Frame Method ) EFM ซึ่งข้อดีของระบบ EFM จะไม่มีข้อจำกัดเหมือน DDM ( Direct Method)อาทิ โดยไม่ต้องมี Span ทิศทาง 3 Span ขึ้นไป ไม่มีสัดส่วนจำกัด ความยาวต่อความกว้าง และเป็นการหาค่า ตัวประกอบโมเมนต์ และใช้ Moment Distribution จึงไม่ต้องใช้ค่าสำเร็จแบบวิธี DDM นำไปลองใช้กันดูครับ อ่อ อย่าลืมลงฟอนท์ที่ให้นะครับ เด่ว อักษรเพี้ยนDownload
Complete and Continue  
Discussion

0 comments