แนะนำ LAB CONCRETE + DL เอกสารทำ LAB CONCRETE รวม

VDO LAB CONCRETE โดย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่ / หรือ ตามตอนที่เดี่ยวข้อง

รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับ LAB CONCRETE ของแต่ละหลายๆที่ เพื่อรวบรวมไว้ให้สะดวก และ ช่วยน้องๆได้ทำ LAB ระหว่างช่วงโควิด

LAB_Soil_KKU_ALL.pdf
คู่มือการทดสอบหิน ทราย และคอนกรีต Standard Methods for Testing Aggregate and Concrete (CPAC).pdf
Complete and Continue  
Discussion

0 comments