ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Meterials Testing Laboratory)

คู่มือปฏิบัติการทดสอบวัสดุ Meterials Testing Laboratory ดร.ทวีชัย สำราญวานิช.pdf
วัสดุงานโครงสร้างและวิธีทดสอบ (Structural Materials and Testing) ม.เชียงใหม่.pdf
Material Testings Lab Manual ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์.pdf
เอกสารคำสอนวิชา การทดสอบวัสดุ บรรยาย ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์.pdf
Complete and Continue  
Discussion

0 comments