ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Meterials Testing Laboratory)

คู่มือปฏิบัติการทดสอบวัสดุ Meterials Testing Laboratory ดร.ทวีชัย สำราญวานิช.pdf
วัสดุงานโครงสร้างและวิธีทดสอบ (Structural Materials and Testing) ม.เชียงใหม่.pdf
Material Testings Lab Manual ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์.pdf
เอกสารคำสอนวิชา การทดสอบวัสดุ บรรยาย ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์.pdf
Discussion

0 comments