Free Online Training - เทคนิคการใช้ Microsoft Project โดย ผศ.ดร.วัชรพงศ์ ดีวงษ์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา วิศวกร มาเรียนรู้กันนะครับ

ถ้าท่านศรัทธาเรา

ท่านสามารถช่วยเราได้ โดยการเลือกซื้อสินค้า / ผลิตภัณฑ์ของ ผศ.ดร.วัชรพงศ์ และ TumCivil.comเลือกซื้อคอร์สเรียนของผศ.ดร.วัชรพงศ์ ดีวงษ์


หรือ LINE มาที่ LINE ID = @tumcivil.com

(บทเรียนเทคนิคการใช้งาน Microsoft Project)

  เทคนิคการใช้งาน Microsoft Project 1
Available in days
days after you enroll
  เทคนิคการใช้งาน Microsoft Project 2
Available in days
days after you enroll